Den digitala läroboken
Biologi
Startsidan
publiceras av
Gerd LindenbergTill Startsidan Biologi, natur & miljö

miljö, naturvård - djur, zoologi - människan, medicin, vetenskap
droger - växter, botanik

Tema: "Kvinnor/Tjejer" Tema: "Handikappinformation på Internet"
DEN GENETISKA KODEN - forskningsrapporter mm
Nature Science: The Genome Gateway med Daily Update
Science's Human Genome Special Issue
"The sequencing of the human genome ... has been likened to landing on the Moon, splitting the atom and even inventing the wheel."
THE U.S. Human Genome Research Project
Genetics/Human DNA (resources, projects etc) - DNA LEARNING RESOURCES - Genetic Origins
Science & General Biology Journals (links)

För dig som är intresserad av Trädgård & Odling:
Odla.nu -Länkar till Svenska Trädgårdssidor & Internationella Trädgårdssidor (Garden Links)
Allt om Trädgård - Vi i Villa / Mormors Växter - Rara växter

Tema "Fysiskt aktivitet": Folkhälsoinstitutet - "Sätt Sverige i rörelse"

Friluftsfrämjandet - Friskis och Svettis - Korpen - SNAFA/Fysisk aktivitet för barn & ungdom som har funktionshinder - Idrottslärare/Information & debatt om idrott & hälsa i skola - Skolan & hälsan
Fler länkar till "Fysiskt aktivitet"

Kolla källan! Källkritik-Lathund - från ca skolår 3 och uppåt t o m gymnasiet
Biologiboken (Lunds universitet) - Internet-läromedel för högstadiet

Naturhistoriska Riksmuséet
Naturvårdsverket
Biologi & vetenskap - information om biologi och botanik, entomologi, medicin mm

Animal Resources
Djurlänkar/Länkskafferiet: Zoologi - Ryggradsdjur - Fåglar - Däggdjur
- Fiskar - Kräldjur/groddjur - Ryggradslösa djur
Svenska Djurskyddsföreningen
Djurparken Nordens Ark
The Bagheera endangered species site
Djur-sida (Busch Gardens and Sea World)
THE CYBER ZOOMOBILE
ZOO-NEN
Artiklar om djur
HusdjursGuiden (Skötselråd på svenska)
Husdjurslänkar (svenska)
Hunderiet - Spray-Hundlänkar
Katt.nu - Katter.nu
Svenska Råttsällskapet
Spray/Hästlänkar - Hästjournalens hemsida
Landsköldpaddor - Spray-länkar: reptiler & spindlar
Fråga om allt som rör fisk och fiskodling (Umeå)
The Virtual Whale Project - Dolphins/delfiner
Fish Information Service - Marine Fish Catalog
Om daggmaskar som man kan hitta i Skåne
Vår fågelvärld - Fågelvännen
Fåglar. Länkar i Sverige
"100 fåglar i Sverige"
Falsterbo fågelstation
Skånes Ornitologiska Förening
Fästingar och fästingrelaterade sjukdomar
Nationalgeographic-features - bl a Shark Surfari (Quiz), Tarantulas, King Cobra mm
Indian wildlife and wilderness - För barn:Vilda djur... (ur: Fakta för barn om Indien, svenska, med fler länkar)
Svenska Rovdjursföreningen
The Tiger Information Center
African Primates (apor) - Information about Zebras
CROCODILIANS
Dinosaurier - Dinosaurs - The Dinosauria
Om dinosaurier och andra djur som levde i Skåne för ett antal miljoner år sedan
Paleontology Without Walls
Hawaii Community College Dinosaur Exhibit

Länkar till Människan, humanbiologi, medicin: Hjärnan, nervsystemet, Sexualkunskap mm
The Heart: A Virtual Exploration
Medtropolis bl a med The virtual body
Barnens hälsa - Kidshealth informerar bl a om hur människokroppen fungerar
Ungdomsmottagningen - en webbplats med målet "att öka förståelsen hos unga människor om ämnen som bl.a. sex, relationer och samlevnad"
Livets under - att vänta och föda barn, förlossningar
Interactive Frog Dissection
The Visible Human Project
Vitaminsidan
Human Biology
MEDtropolis - online service for comprehensive healthcare information
Medicinska forskningsrådets webbtjänst för skolan
Den levande cellen - en berättelse i ord och bild (Shockwave)
Medicin på nätet
SPRI
Svenskt Medicinskt Fönster - Medicallink - InfoMedica -
Sök om Hälsa i Sverige hos Sunet och Yahoo
Health-index: Yahoo, Excite
Socialstyrelsen - Aftonbladet Hälsa - Kroppsjournalen - Passagen Livsstil
Medical Word Search - Health AtoZ - Health Answers - Healthfinder
Better Health - Fitness Online - OnHealth
Dåliga rygg? - Fråga doktorn
APOTEKET - FASS online - PION (patientinformationsdatabas)
WHO
Bioteknologi
Bio Informatic

Drugsmart - Socialdepartementets webbplats om droger för elever, lärare och föräldrar
Web of Addictions/Facts - Alcohol/Tobacco/Other Drugs/General Substance Abuse
Alkohol- och narkotikafrågor (länkar/Skoldatanät)
IOGT
ecstasy
Tobacco-Free Kids

Botanik-Länkar
ArtDatabanken/Sveriges Rödlistor (hotade växter i Sverige)
Linné on line - Linnés Skånska Resa 250 år -
Skogen i skolan
Lär dig mer om våra svenska träd
Den svenska furan - Tallens utveckling från embryo till planta
Lektionsmaterial om växter och fotosyntes (Plant biology 100)
Bilder ur Nordens Flora
Den virtuella floran - Fridlysta växter i Sverige - Giftiga växter
Botaniska trädgården Uppsala och botans Kaktussidor
Livsmedelssverige - med faktasidor om bär, frukt, grönsaker, nötter och örtkryddor
Svampboken - Naturhistoriska riksmuseets virtuella utställning om svampar
Skånes svampar (Puggehatten Skånes Mykologiska Förening) - Länkar till svampsidor
Om te (svenska)
Sagan om kaffet

Miljö och natur (Yahoo, svenska)
Miljöbalken
Naturväktarna
Miljö-Vedskolan
Hörjelgården - en Natur- och Kulturskola i Österlens gränstrakter
Svenska miljönätet
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
Nutek
Världsnaturfonden (sv)
Svenska Naturskyddsföreningen, SNF
Skånes Naturvårdsförbund
SCB - Statistik
Ballerina - Miljöinformation om och från Östersjöregionen
agenda21forum
Lokala Agenda21-aktörer
Håll Sverige Rent
KRAV - KRAV-märket sitter på livsmedel, textilier mm som är ekologiskt producerade
Matplatsen - hur man hanterar livsmedel på bästa sätt (riktar sig till ungdom mellan 12-16 år)
Konsumentsamverkan
Bra Miljöval
Svenska Skogslänkar - Miljö
Vägar, trafik och Miljö
E-fekt - SVT-miljöprogram
Tidskriften Kretslopp
Fråga en ekolog / alt adress - om allt från mikroorganismer till igelkottar och vitsippor
Information för att starta och sköta maskkompost
SMHI - Klimat & Miljö - SMHI-data från luft, sjöar, vattendrag och hav
Ekologi, ekosystem, kretslopp
Besök antarktis från klassrummet - bland annat kan man lära sig om Antarktis, astronomi och få information om hål i ozonlagret.

Environmental Issues Resource Center - EcoNet
Earth Science
Stockholm environment institut
Fältbiologerna
Friends of the Earth
Greenpeace - Greenpeace-Sverige
Greenpeace - Climate Crisis Homepage
Climate Time Bomb
Naturväktarna - är Världsnaturfondens största utbildningsprogram och är en spännande metod för miljöundervisning för skolelever i åldrarna 10 till 18 år.
Naturebase - en samlingsplats för natur- och miljöorienterad information (elever och lärare på alla nivåer)
Snoken
Kristianstads Vattenrike
Kretsloppspelet
Europas badvatten (Bathing water quality, map)
Småbrukaren - tidskrift för Sveriges små- och deltidsjordbrukare

Bilder/Foton: Nature and Wildlife Images
Sunets bildarkiv
Yahoo Image Surfer
ClipArt, foton (Microsoft)

Kursplaner och betygskriterier

[ Top | Meny | Skicka tips till sidor]

Copyright © 1995-2005 by Firma G. Lindenberg. All rights reserved.

Warning! Links to web servers controlled by other folks on the net may be unavailable at any given moment.
In short, we are not responsible for their contents!