Den digitala läroboken
Lagar
Startsidan
publiceras av
Gerd LindenbergTill Startsidan Lagar & Förordningar från A-Z

Demokratitorget - Regeringen - Rixlex
Riksdagen/Beslut i korthet - Korta sammanfattningar av riksdagens beslut med länkar till
propositioner etc., pressmeddelanden, betänkanden och protokoll.
SVERIGE DIREKT - Kommuninformation/hela Sverige - Samhällsguiden - EU-lagar
Lagar & Förordningar

Lagrummet - regeringens länkplats till de rättskällor som redan i dag finns tillgängliga på Internet
Notisum - Rättsnätet PUBLIK är Sveriges största öppna juridiska internettjänst med Sveriges lagar och förordningar mm

Allemansrätten
Amnesty - Svenska sektionen

Environmental Law around the World

EU-Information Svenska Riksdagen
EUSVAR – Riksdagens EU-faktadatabas med frågor och svar om EU
EU:s lagar
EU-Dialogues with citizens/Sweden - practical information about exercising your rights at national and Community level

Faktainfo Direkt - juridik, arbetsrätt, aktuellt inom skatter, löner mm

Demokratins grunder - Grundlagarna

International Law Page
Internetlagar - site om svenska lagar och regler som berör användningen av Internet
Yahoo! - Government:Law

Juridik Portalen
Jureka.net - en portal för både juridik och ekonomi, här kan du bl a söka juridiska ombud, revisorer, redovisningsbyråer etc
Jurist Guiden/Svensk Lag - en juridisk lathund som hjälper dig att hitta bland de svenska lagarna och hur de ska tolkas
Juridik (GPfakta-länkar)
Juridiklänkar
Juridiskt Forum - regeringspropositioner, rättfall från HD, AD, sök i "Lagboken" etc
Juristischer WWW-Server Saarbrücken (Tyskland)
Jämställdhetsombudsmannen: JämO:s hemsida med bl a Jämställdhetslagen

Legal Information Institute
Legal Material by Topic(Overview)
Guide to Law Online
Lovdata (Norge) - NORGES RETTSLIGE INFORMASJONSSYSTEM
Lunds Universitet - jur. länkar

Om offentlig upphandling


Länkar till personuppgiftsdatalagen (PUL) etc PUL och yttrande-friheten - PUL-Lagtexten/också i Rixlex
Datainspektionen - Svenska Internetlagar

Polisen

Rixlex - har bl a alla Sveriges lagar i fulltext (SFS-serien). Från menyn på vänstersidan väljer du Lagar och förordningar och där finns två alternativ: Författningsregister och Författningar fulltext.
Romfördraget - presenterat av FiB/Kulturfront

Svensk Lagsamling (Notisum)
Sveriges advokatsamfund med Förteckning över advokater och advokatbyråer

Socialstyrelsen - har också information om lagar och bestämmelser

Tyskland:- Juristische WWW-Server in Deutschland


Tysk rätt (spec Norden/Skandinavien) - Tysk rätt/Handels- o bolagsrätt (Etablering av företag i Tyskland, Inkasso mm) - Tysk rätt/Arbetsrätt i Tyskland (uppsägning mm) - Deutsch-Schwedisches Doppelbesteuerungsabkommen auf deutsch oder auf schwedisch

Tysk rätt - Grundgesetz, Verträge zur deutschen Einheit, Bundesgesetzblatt

United States Federal Courts

 

[ Top | Meny | Skicka tips till sidor]

Copyright © 1995-2005 by Firma G. Lindenberg. All rights reserved.

Warning! Links to web servers controlled by other folks on the net may be unavailable at any given moment. In short, we are not responsible for their contents!