Vad är grammatiskt korrekt?

Heter det lärobok eller skolbok?

Grammatik

Det finns flera fördelar med att använda rätt ord och begrepp i rätt sammanhang. Du blir lättare förstådd och mer trovärdig när du kommunicerar. Vad är det som gäller med benämningarna lärobok och skolbok? Svaret är att båda benämningar är korrekta att säga beroende på sammanhanget. En skolbok avser alla böcker i pedagogiskt syfte medan läroboken är specifikt reserverade för undervisningen.

Heter det lärobok eller skolbok? Om du är fundersam på svaret på denna fråga har du kommit till rätt plats. Oavsett om du pratar eller skriver påverkas din trovärdighet av att använda rätt ord för att få fram din poäng. Nackdelen med att använda fel ord är att ditt budskap kan missförstås eller låta tvetydigt. I värsta fall kan fel ord uppfattas som respektlösa och leda till att människorna du kommunicerar med avvisar dig. Av denna anledning är det bra att kika närmare på vad benämningarna lärobok och skolbok egentligen betyder. Läs vidare!

Lärobok och skolbok
har vissa skillnader

Vid första anblick kan det verka som att det inte spelar någon större roll att använda lärobok eller skolbok. I viss mån betraktas de som synonymer. Vid djupare granskning finns det vissa skillnader mellan dessa benämningar som är bra att känna till om du är lärare eller studerar.

En formell skillnad mellan dessa substantiv visar att läroboken är en formell bruksanvisning och manual, en kursbok anpassade för skolor eller högskolor medan skolboken förbereds exklusivt som pedagogiskt verktyg i skolan. Till exempel kan kartböcker och ordböcker räknas som skolböcker men inte som läroböcker.

Skolbok som pedagogiskt verktyg

En skolbok är värdefull som pedagogiskt verktyg eftersom den är anpassad och utformad för läroplaner. Till skillnad mot läroboken är skolboken mer kopplad till pedagogiska sekvenser och inte lika specifikt för undervisning.

Skolboken är fördelaktig som pedagogiskt verktyg i skolan på följande sätt:

  • Hjälper till att hantera och organisera tid.
  • Presentera text och bilder på ett strukturerat sätt.
  • Föreslår aktiviteter och övningar som förbättrar inlärning.


Vidare är skolboken avsedd för en specifik disciplin och för en specifik nivå. Den är med andra ord anpassad i förhållande till en viss ålder, åtföljd av läsanvisningar, övningar och bedömningar. Både lärare och elever använder skolboken fast med olika syften.

Läroböcker är reserverade för undervisningen

Läroboken är utformad för att sammanställa de grundläggande idéerna inom en given disciplin på en viss nivå, med avsikten att förklara den. Den är producerad för att tillgodose lärarnas behov och utbildningsinstitutionernas krav.

En lärobok har följande centrala syften i skolan:

  • Vara ett instrument för undervisning med fokus på skolan.
  • Inkludera teoretisk information som måste behandlas av eleven under en bestämd tidsperiod.
  • Presentera information på ett systematiskt sätt enligt specifika designriktlinjer.
  • Underlätta elevens förståelse och inlärning med hjälp av grundläggande pedagogiska och psykologiska principer.

Den verkliga skillnaden mellan lärobok och skolbok

Ännu en nämnvärd skillnad mellan lärobok och skolbok är ursprunget. Benämningen skolbok har sina rötter från engelskan på 1750-talet medan benämningen lärobok dök fram på 1830-talet. Båda benämningar är därmed djupt förankrade i språket och det är inte grammatiskt inkorrekt att säga antingen lärobok eller skolbok.

En grov generalisering på benämningarna skulle vara följande: Benämningen lärobok är reserverat för böcker skriva, designade och producerade för specifik användning i undervisningen, medan skolböcker är alla typer av böcker som används iundervisningen. Läroboken har medvetet utformats för att tjäna skolans syften och är organiskt kopplade till omständigheterna där. Alla böcker i skolan kan räknas som skolböcker men alla kan inte räknas som läroböcker.