Hur funkar digitala läroböcker?

Digitala läroböcker har funnits sedan 1990-talet och var från början ett återgivande av traditionellt tryckta böcker. Genom tekniska framsteg har intresset för dessa läromedel ökat och idag satsas det mycket på digitala läromedel i skolan.

Genom digitalisering av skolan erbjuds fler läromiljöer och text och bild kan visas i olika format. Den tryckta boken utgör fortfarande grunden i skolan men genom att komplettera med digitala läromedel kan undervisningen anpassas till olika elever och ämnen.

Ebok

Vad är en digital lärobok?

En digital lärobok är en elektronisk eller digital bok som kan läsas på datorn, läsplatta eller Ipad. Den motsvarar oftast en tryckt bok men kan även vara skapad helt digitalt.

Att arbeta med digitala läromedel

Det går att arbeta var som helst och när som helst. Det som behövs är internetuppkoppling och inloggning. Till skillnad från den vanliga traditionella läroboken i bokform kan digitala läroböcker innehålla både ljudfiler och videos vilket gör att undervisningen blir mer spännande för eleven och intresset för att lära sig ökar.

Bra digitala läromedel

För att ett digitalt läromedel ska vara bra måste navigationen vara enkel och strukturen tydlig. Materialet ska vara intressant och vara anpassat till eleverna samt uppmuntra till diskussion.

Att komma igång

För att kunna läsa e-boken hemifrån behöver du installera ett läsarprogram. För att läsa på PC eller Mac ska du ladda ner Adobe Digital Editions. Om du vill läsa på en Ipad eller läsplatta ska du ladda ner iBooks. 

Studera på Högskolan

Att studera på Högskolan medför oftast en ansträngd ekonomi då du får hålla hårt i plånboken för att pengarna ska räcka till. Ett sätt att hålla nere kostnaderna är att istället för att köpa böcker som behövs till en kurs, kan du i någon databas leta efter om boken finns som e-bok. Som student är det helt kostnadsfritt och tillhandahålls av Högskolan. En stor del av bibliotekens samlingar består av e-böcker och för att komma åt dem använder du dig av en söktjänst på bibliotekets plattform. Det finns olika databaser efter typ och de som innehåller e-böcker kallas e-boksplattformar.